Učlani se

Popunjavanje svih polja označenih * je obavezno. Molimo koristite latinična slova (č, ć, š, đ i ž) prilikom unosa.

Članarina za 2020. godinu iznosi 1200 dinara. Ukoliko Vas materijalne prilike ograničavaju, prilikom popunjavanja pristupnice možete podneti zahtev za oslobađanje od plaćanja.

Instrukcije za uplatu članarine

Ukoliko imate problema prilikom popunjavanja pristupnice, budite slobodni da nam se obratite upućivanjem maila na office@pokretslobodnih.rs ili nas posetite.


Lični podaci

Kontakt podaci

Molimo unesite broj telefona u ispravnom formatu (060-123-4567 ili +381-60-123-4567)
Molimo unesite broj telefona u ispravnom formatu (060-123-4567 ili +381-60-123-4567)

Društvene mreže

Obrazovanje i radno iskustvo

Navedite obrazovno zvanje, na kojoj obrazovnoj instituciji je stečeno i koje godine
Navedite period, organizacija i radno mesto
Navedite period, organizacija i radno mesto

Veštine i interesovanja

Ukoliko imate neku posebnu veštinu za koju verujete da može biti od koristi u Pokretu, možete je upisati ovde
Ovde možete upisati na kojim temama i u kojim oblastima bi posebno želeli da se angažujete

Društveno politički aktivizam

Navedite period angažovanja, instituciju / organizaciju, poziciju
Navedite period angažovanja, instituciju / organizaciju, poziciju

Ostalo

Ukoliko želite možete napisati napomenu
Visinu članarine za osnivače i članove odlukom utvrđuje Predsedništvo. Izuzetno, ukoliko Vas materijalne prilike privremeno sprečavaju da plaćate članarinu, obavestite nas o tome. U tom slučaju, molimo Vas da, čim se situacija promeni, počnete da plaćate članarinu. Podatak o oslobađanju od članarine biće dostupan isključivo Kadrovskoj službi pokreta koja Vas može i kontaktirati u vezi toga. Molimo Vas da i Vi kontaktirate Kadrovsku službu ako se Vaša materijalna situacija poboljša ili, eventualno pogorša i potreba za oslobađanjem od članarine prestane ili nastane.
Na osnovu člana 10. i člana 17. Zakona o zaštiti podata o ličnosti potpisivanjem/slanjem pristupnice dajem punovažnu saglasnost za obradu mojih podataka o ličnosti Rukovaocu podacima.