Natan Albahari, član Predsedništva PSG, komentarisao je za dnevni list Danas izjavu ministarke Jadranke Joksimović o vidljivom napretku Srbije ka Evropskoj uniji. 

 

Ministarka Jadranka Joksimović ponovo obmanjuje građane Srbije govoreći kako su kriterijumi za približenje EU prestrogi, dok je u stvari problem u tome što Srbija u ključnim oblastima, vladavini prava i slobodi medija, prema izveštajima Evropske komisije ne da ne napreduje, već nazaduje, a sva ostala poglavlja su zbog toga na čekanju. 

Čelnici Evropske komisije na svakom mestu i u svakoj prilici jasno istaknu da bez napretka u ove dve oblasti i dodatno dijalogu oko reševanja statusa Kosova, neće biti otvaranja novih poglavlja. Medijska strategija, čijim usvajanjem se hvali ministarka Joksimović, je spisak lepih želja i pravaca, ali od implementacije za sada nema ni reči, dodatno, ova strategija se pisala od 2018. godine, tri puta je menjana pre usvajanja i pisale su je dve različite radne grupe, što jasno pokazuje koliko se vlastima u Srbiji ne žuri na putu ka EU.

Nova metodologija takođe neće ništa suštinski promeniti za Srbiju, jer ona veoma izričito zahteva od zemlje kandidata da se tokom procesa pristupanja pokaže nedvosmislena i jasna politička opredeljenost za članstvo u EU. Zapravo, ona omogućava oštrije mere protiv kandidata koji ne ispunjavaju odgovarajuće obaveze ili rade suprotno evropskim vrednostima. Ne bi me iznenadilo da ubrzo po usvajanju nove metodologije na budućoj Međuvladinoj konferenciji, Srbiji bude zamrznut dalji put ka EU jer je već sada jasno da neće biti napretka kada su demokratija, vladavina prava, sloboda medija i usaglašenost spoljnih odnosa u pitanju. Za to će isključivo biti odgovorna ova vlast, uključujući i ministarku Joksimović.