„Predlog da se produži rok za zapošljavanje ljudi u državnim institucijama na određeno vreme do kraja 2025. godine je nastavak prakse Srpske napredne stranke da, umesto da ljudima da sigurnost, da mogu normalno da žive, rade i planiraju budućnost, što donosi konkurs i zaposlenje za stalno, ih na ovaj način kontrolišu kako bi bili lojalni i primorani da glasaju i rade za vlast. Kako se oseća građanin ove zemlje kad mora da živi pod takvim uslovima?“ rekao je Natan Albahari narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije na današnjoj sednici.

Natan Albahari je dodao da „Kad bilo koji građanin ode u bilo koju državnu instituciju, zna da je ona urušena i da nema drugu mogućnost sem da se obrati nekom komesaru SNS za svoj problem i time se uvodi u korupciju, jer je SNS državu zarobio i upropastio. Ovakvim sistemom dobili smo najmanje preko pola miliona ljudi manje u Srbiji prema lažiranom popisu, jer građani ne žele da žive pod takvim uslovima u kojima je jedini cilj održanje stranaka na vlasti.“

„Tako isto drže se direktori javnih preduzeća i drugi funkcioneri u VD statusu, i svakih šest meseci im se produžava angažman, mimo svakog zakona. Po drugim tačkama današnjeg dnevnog reda će birati i sudije prema starom zakonu, a od promene Ustava prošlo je godinu dana. RTS se drži pod kontrolom finansiranja i sada opet produžava se isti metod za još godinu dana. Na ovu sednicu došli su sa argumentacijom da se ovo sve odlaže zbog pandemije korone, a zakoni koje odlažu primenjuju se od 2016. godine, četiri godine pre početka pandemije. Ne radi se tu ni o kakvim okolnostima već je ovo sistem koji je uspostavljen i koji služi da bi SNS vlast nastavila potpunu kontrolu društva i države. Na ovo je već reagovala Evropska komisija, koja već godinama ukazuje da je ovo nezakonito i nije u skladu sa Evropskim zakonima, ali SNS ulazak u EU odavno nije cilj, pa ih upozoravanja ni ne interesuju.“ zaključio je Natan Albahari.