Anna Oreg poslanica i predsednica Vojvođanskog odbora Pokreta slobodnih građana i Janko Veselinović poslanik i predsednik Pokreta za preokret podneli su danas krivičnu prijavu protiv Dejana Mihajlovića, vd načelnika, i ostalih odgovornih lica u Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada i Vukajla Babića direktora i ostalih odgovornih lica u privrednom društvu Garaža Banovina DOO Novi Sad zbog osnovane sumnje da su počinili više krivičnih dela prilikom dodeljivanja i dobijanja građevinske dozvole i izgradnje podzemne garaže u blizini zgrade Skupštine Vojvodine, zaštićenog kulturnog dobra, koja je zbog toga oštećena.

„Ovde smo u ime svih građana koje je zatekla činjenica da je naša najpoznatija novosadska zgrada - Banovina oštećena prilikom radova na podzemnoj garaži. Građevinska inspekcija je zbog tih oštećenja zabranila da se koristi jedno krilo te zgrade. Uvidom u Rešenje smo  konstatovali da je utvrđeno da u prostorijama postoje nedostaci koji predstavljaju neposrednu opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost objekta, po okolinu, odnosno po život i zdravlje ljudi.“ rekla je poslanica Anna Oreg na konferenciji za medije ispred Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu gde je predala krivičnu prijavu.  

Anna Oreg je dodala da je sada otkriveno da nisu bili ispunjeni ni osnovni uslovi za izdavanje dozvole za gradnju „Građevinska dozvola za ovaj projekat nije izdata u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, izdata je bez sve potrebne dokumentacije, bez saglasnosti iz Zavoda o zaštiti spomenika kulture, a dozvolu je izdala Uprava za urbanizam Grada Novog Sada. Postavljam pitanje Tužilaštvu i celokupnoj sudskoj vlasti, kada će početi da rade i kada će zakoni da važe jednako za sve?

„Miloš Vučević je najodgovorniji za sve kriminalne i po grad štetne projekte i dokazaćemo čitavu spregu koja postoji između njega, gradskih uprava i investitora. Odgovorni su i oni koji rade samo po partijskim uputstvima i red je da im neko to konačno i kaže. Nas  zanimaju i  krivične radnje investitora i ko im je dozvolio da prave takve radnje i da se igraju sa nečim što je u ovom slučaju Banovine, simbol Novog Sada i Vojvodine.“ kaže Anna Oreg.

Gradska vlast SNS-a  je praktično aminovala divlju gradnju u sred centra grada uprkos tome što su, kako sami kažu, bili obavešteni da će investitor tom gradnjom oštetiti spomenik kulture. Kakva je to vlast? Krivična prijava je malo za ovolike greške. Mora se stati na kraj ovom i ovakvom vladanju, rasprodaji i rušenju našeg Novog Sada. Borićemo se protiv naopake vlasti i svih njihovih zlodela, politički, pravno i ako treba i na ulici. Zaključila je Anna Oreg.

Janko Veselinović predsednik Pokreta za preokret rekao je da „Postoji osnovana sumnja da su odgovorna lica Grada Novog Sada i investitora počinili više krivičnih dela prilikom gradnje podzemne garaže pored Skupštine Vojvodine i to: građenje bez građevinske dozvole, nesavestan rad u službi, oštećenje vodoprivrednih objekata, izazivanje opšte opasnosti, nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, uništenje i oštećenje tuđe stvari, uništenje i oštećenje javnih uređaja. Kako je je reč o vrhunskom delu Moderne i dragocenom graditeljskom simbolu Novog Sada u Lokacijskim uslovima u odeljku „Mere tehničke zaštite“ bilo je predviđeno obavezno pribavljanje saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada koja nije pribavljena i nije dostavljena uz Zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Građevinska dozvola je nezakonito izdata bez saglastnosti Zavoda za za zaštitu spomenika kulture. Osim toga građevinska dozvola je izdata na osnovu dostavljene dokumentacije koja nije izrađena u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Iako postoji građevinska dozvola ona je izdata na nezakonit način i ovde je reč o izvođenju radova bez valjane građevinske dozvole. Ovim su odgovorna lica načinila više krivičnih dela za koje je predviđena zatvorska kazna od šest meseci do pet godina imajući u vidu da je reč o zaštićenom kulturnom dobru.“  zaključio je Janko Veselinović, narodni poslanik i član poslaničkog kluba Ujedinjeni.