Pokret slobodnih građana Zemun predlaže da se prilikom najavljene rekonstrukcije Glavne ulice u Zemunu u plan uvrste dodatne pešačke platforme i podzemni prolazi za pešake. Naime, u centru Zemuna svakog dana se stvaraju velike saobraćajne gužve, a Glavna ulica je jedna od najzagušenijih, najzagađenijih i najbučnijih u Beogradu.

Kombinacijom pešačkih platformi pored već predviđene kod ukrštanja sa Gospodskom ulicom trebalo bi izgraditi dodatno još jednu na ukrštanju sa Karađorđevom ulicom kod „Pinokija“, a predlažemo da se pored ovoga na nekoliko lokacija izgrade podzemni prolazi: stanice kod Trga Branka Radićevića, Madlenijanuma, stanice kod glavne Pošte u Zemunu i na Karađorđevom trgu.

Stvaranjem zelene transverzale za automobile saobraćaj bi se značajno ubrzao i smanjila gužva u centru Zemuna čime bi se smanjila buka, zagađenje , pešacima omogućio bezbedniji prelazak ulice, a samim tim i zdravije i sigurnije okruženje za sve građane Zemuna.