Pozivamo vas da se svi zajedno uključimo u dobrotvornu akciju pomoći dvogodišnjoj Aniki Manić za čije lečenje je neophodno sakupiti još 800 hiljada evra u naredne dve nedelje. Do sada je sakupljeno 1.3 miliona evra.

Pozivamo vas da članarinu PSG za 2020. godinu u iznosu od 1200 dinara, ili donaciju koju ste planirali za PSG, uplatite do 26. novembra, a sav prikupljen novac će biti preusmeren na račun za lečenje Anike Manić.

Molimo vas da dokaz o uplati (fotografiju priznanice ili ekrana telefona u slučaju elektronskog plaćanja) dostavite na ovaj mejl, kako bismo mogli da vam po isteku roka pošaljemo informaciju o broju uplata i iznosu prikupljenih sredstava. 

 

Instukcije za uplatu članarine/donacije:

Platilac: Ime i prezime, adresa
Svrha uplate: Članarina za 2020. godinu
Primalac: Pokret slobodnih građana, Kosovska 8 - Beograd
Račun primaoca: 265-1110310002018-56
Poziv na broj: datum rođenja člana (primer: Ukoliko je uplatilac rođen 14.06.1973. godine za poziv na broj upisuje se:  14061973)