Predsedništvo Pokreta slobodnih građana donelo je odluku da se Skupština PSG održi 27. septembra 2020 godine. Predsedništvo je takođe odlučilo da se na tom zasedanju Skupštine bira celokupno rukovodstvo Pokreta.

  • Predsednik,
  • Šest članova Predsedništva koje bira Skupština,
  • Šest regionalnih predstavnika u Predsedništvu, koje biraju članovi Pokreta iz pojedinih regiona i
  • Petnaest članova glavnog odbora.

 

Predsednik PSG

Za predsednika Pokreta može se kandidovati svaki član Pokreta kojeg svojim potpisom podrži 50 članova. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu i biografiju, a poželjan je i plan i program rada Pokreta.

 

Članovi Predsedništva koje bira Skupština

Za člana Predsedništva Pokreta može se kandidovati svaki član Pokreta kojeg svojim potpisom podrži 20 članova. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu i biografiju.

 

Regionalni predstavnici

Za Regionalnog predstavnika može se kandidovati svaki član Pokreta kojeg svojim potpisom podrži 20 članova. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu i biografiju.

  • Regionalnog predstavnika za Grad Beograd, biraju delegati sa teritorija gradskih opština koje čine Grad Beograd.
  • Regionalnog predstavnika za Vojvodinu, biraju delegati sa teritorija opština iz Vojvodine.
  • Regionalnog predstavnika za Zapadnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Mačvanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Moravičkog.
  • Regionalnog predstavnika za Centralnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Šumadijskog, Podunavskog, Pomoravskog, Raškiog i Rasinskog.
  • Regionalnog predstavnika za Istočnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Braničevskog, Borskog i Zaječarskog.
  • Regionalnog predstavnika za Južnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Niškog, Jablaničnog, Pirotskog, Topličkog i Pčinjskog.

 

Članovi Glavnog odbora

Za članove Glavnog odbora može se kandidovati svaki član Pokreta slobodnih građana. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu.

 

Glasanje za sve predložene kandidate biće tajno.

Rok za predaju svih kandidatura je 4. septembar 2020. godine. Kandidature se dostavljaju Organizacionom odboru na office@pokretslobodnih.rs ili na adresu Centrale (Kosovska 8, Beograd).

Do 12. septembra Organizacioni odbor će članove obavestiti o prihvaćenim kandidaturama, dnevnom redu, mestu i vremenu održavanja Skupštine.

Važna napomena: Ukoliko se situacija sa epidemijom COVID-19 u narednih mesec dana ne bude popravila, Predsedništvo će zasedanje Skupštine pomeriti u skladu sa preporukama o epidemiološkoj situaciji.

U nastavku su dokumenta neophodna za kandidaturu.

Obrazac 1 - Prihvatanje kandidature - Predsednik

Obrazac 2 - Prihvatanje kandidature - Član Predsedništva

Obrazac 3 - Prihvatanje kandidature - Regionalni predstavnik

Obrazac 4 - Prihvatanje kandidature - Član glavnog odbora

Obrazac 5 - Spisak članova koji podržavaju kandidaturu